Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Flota” - ulica Starowiejska 13/15 i róg ulicy Zygmunta Augusta 2/4 – działa pod obecnym adresem od 2004 roku. Historia tej kamienicy sięga jednak wiele lat wstecz, bo aż 1934 roku, kiedy to Seweryn Jung, pochodzący z Warszawy, otrzymał pozwolenie na budowę w tym miejscu hotelu turystycznego.

Pierwotnie projekt podpisał architekt Jerzy Muller, a następnie budowę przejął Maksymilian Zuske-Zdzierz. Wybudował budynek liczący 50 izb mieszkalno-gościnnych, były to prowizoryczne „pawilony parterowe z pruskiego muru z masywnym fundamentem wraz z domem administracyjnym”.

Projekt hotelu nie został jednak zrealizowany, ale powstały budynek podzielono i przeznaczono na biura oraz magazyn, które miały zostać wykorzystane do prowadzenia przedsiębiorstwa handlu materiałami ceramiki szlachetnej, armatury i okuć budowlanych.  Firma „Wirpsza, Czerniawski i S-ka Sp. z o. o.” wybudowała tam cztery hale garażowe – powstała stacja, w której Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych („POLMIN”) sprzedawała benzynę, oleje, smary i opony samochodowe. Działała również stacja obsługi i warsztaty naprawcze.

Pod podanym adresem działalność rozpoczęła firma „Auto-Service sp. z o.o.”, zajmująca się kupnem i sprzedażą aut oraz artykułów pokrewnych branż. W 1939 zmieniono nazwę na „Techno-Service” i poszerzono zakres działalności – firma posiadała aż 40 garaży na wynajem, dysponując jednocześnie największą taką bazą w Gdyni.

W czasie okupacji, już nie przy ul. Starowiejskiej 13/15, ale Goten Straße 13/15, otwarto skład towarów użytkowych. Po wojnie, wywłaszczona nieruchomość została zajęta przez Dowództwo Marynarki Wojennej na cele obrony państwa, a właścicielowi przyznano odszkodowanie w wysokości 349.680 zł. Następnie, 30 maja 1962 roku, wydano pozwolenie na budowę budynku mieszkalno-usługowego i pomieszczeń Klubu „Flota”. Nastąpiła rozbiórka prowizorycznych lokali i 30 kwietnia 1964 roku powstał gotowy budynek z wydzieloną częścią handlową, w której do dnia dzisiejszego istnieje sklep z pościelą, a także salon „Jubiler”. Koszt obiektu wyniósł 2 mln 400 tys. złotych. Kolejnym etapem było przekształcenie pomieszczeń magazynowych na garaże samochodowe – w sierpniu 1964 roku projekt ten opracował inż. Andrzej Koziorowski.

W roku 1970 budynek został sprzedany SM „Bałtyk”, a następnie, w roku 2004 przejęła go SM „Flota”.

Po wielu perypetiach, związanych z wyłączeniem się ze SM „Bałtyk”, na wniosek komisji organizacyjnej, w skład której weszli – śp. Bogusław Michalski oraz Bogusław Wabia i Danuta Ledwoń, w marcu 2004 r. została zarejestrowana i wpisana w księgę wieczystą SM „FLOTA”.

Ideą wyłączenia się z SM „Bałtyk” było uwłaszczenie się lokatorów oraz zablokowanie dalszej sprzedaży sklepów w naszym bloku, ponieważ w tym czasie 2 sklepy już zostały sprzedane. Kolejny duży sklep z galanterią skórzaną SM „Bałtyk” podzielił na dwa mniejsze – tu udało się wstrzymać ich sprzedaż – znajdowały się tam m.in. butik i sklep z butami, a obecnie jest tam piekarnia i pizzeria. Powodem wydzielenia się było także to, że SM „Bałtyk” nie inwestowała w żadne remonty posesji, a pieniądze szły do jednego tzw. kotła, z którego korzystały inne bloki.

Pierwszym prezesem SM „Flota” został śp. Bogusław Michalski, a wiceprezesem Aleksander Cieślewicz. W skład Rady Nadzorczej wybrano przewodniczącą Jolantę Barburską-Zygmunt, Urszulę Grabowską-Lubaszka, Danutę Ledwoń i śp. Krystynę Ossowską.

Po uzyskaniu części pieniędzy z SM „Bałtyk” i uzbieraniu pieniędzy na remont, wydzielono pomieszczenie na biuro spółdzielni, wyremontowano klatki schodowe, ocieplono i wyremontowano dachy, wybrukowano chodniki na podwórku, itp.

Jednak na skutek zaskarżenia własnej uchwały SM „Bałtyk”, sąd w 2007 roku przepisał własność z powrotem do SM „Bałtyk” i tak SM „Flota” pozostała bez majątku. Zaistniało kuriozum, ponieważ spółdzielnia istniała bez majątku, zajmując się tylko administracją, natomiast SM „Bałtyk” robiła wszystko, aby doprowadzić do likwidacji  SM „Flota”. Zatrudniani prawnicy nie potrafili uporać się z tym problemem, dopiero zaangażowanie się pani mecenas Bogusławy Szpak doprowadziło do tego, że zaczęliśmy być równorzędnym partnerem dla SM „Bałtyk”, ale to był dopiero początek nowej batalii o przepisanie majątku na rzecz naszej spółdzielni.

W następnej kadencji  została wybrana nowa rada nadzorcza, w skład której weszli – Zbigniew Ledwoń – przewodniczący, Urszula Grabowska-Lubaszka, Jarosław Horyński, Krzysztof Kierek i Wojciech Dunst jako przedstawiciel Jubilera. W skład zarządu weszli: prezes Bogusław Wabia i zastępca Henryka Budniak (spoza naszej spółdzielni), która zajmowała się również księgowością. W radzie nadzorczej zasiadać może wyłącznie członek spółdzielni, natomiast osoby wchodzące w skład zarządu (zatrudnianego przez radę nadzorczą) nie muszą być jej członkami.

W następnych wyborach wybrano powtórnie starą radę, wybierając na miejsce Wojciecha Dunsta, Joannę Karską, która została później oddelegowana do zarządu, zastępując Henrykę Budniak.

Rada nadzorcza pracowała i nadal pracuje, nie pobierając żadnego wynagrodzenia, natomiast zarząd od II kadencji otrzymuje niewielkie wynagrodzenie.  Członkowie rady nadzorczej, według prawa spółdzielczego, mogą sprawować swoją funkcję przez dwie kadencje.

W tamtym okresie wykonano szereg różnych remontów, m.in. izolację pionową budynku Starowiejska 13, 15 i Zygmunta Augusta 2a,  wymianę windy przy ul. Starowiejskiej 13, zakupiono lampy na podwórko, zamontowano stojak dla rowerów, zrobiono nowe ogrodzenia ogródków i inne naprawy bieżące.

W 2015 roku walne zgromadzenie członków spółdzielni dokonało wyboru nowej rady nadzorczej w skład której weszły: przewodnicząca Marta Chełkowska, zastępca Danuta Ledwoń, sekretarz Zuzanna Margońska, Joanna Karska i śp. Krystyna Ossowska. Prezesem zarządu w dalszym ciągu został Bogusław Wabia, a zastępcą Ryszard Skowroński (spoza SM „Flota”), odpowiedzialny za sprawy techniczne.

W 2012 i 2019 roku SM „Flota” poddana została lustracji, która nie wykazała żadnych usterek. Lustrację przeprowadzali przedstawiciele ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. W roku 2012 SM „Bałtyk” wykupił grunty od gminy, za które później nasza spółdzielnia jej zapłaciła.

W końcu, w 2017 roku, wygraliśmy sprawę w Sądzie Okręgowym i zostaliśmy wpisani do księgi wieczystej, stając się pełnoprawnym właścicielem budynków, garaży i podwórka. W roku 2018 ocieplono budynek i zrobiono nową elewację na budynku od ulicy Starowiejskiej i Zygmunta Augusta 2a.

Podczas Nadzwyczajnego Zebrania Członków SM „Flota”, które odbyło się 11 grudnia 2019 r., zatwierdzono nowy Statut Spółdzielni SM „Flota”.

 

 

W tekście wykorzystano informacje pochodzące z artykułu p. Arkadiusza Brzęczka – Kurier Gdyński, s.13, wydanie 01.10.2019 r.,Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 S.M. Flota
projekt i wykonanie tworzenie stron www sinner studio